„Fiatalok foglalkoztatása a Horizontnál” – TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0065

HIÁNYPÓTLÓ ÉS SZÜKSÉGSZERŰ PROJEKT RÉSZESEI LEHETTEK A TÁMOP – 1.4.1 PÁLYÁZATBA BEVONT SZEMÉLYEK. AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN A FOLYAMATOS SEGÍTSÉG ÉS TANULÁS VOLT A FŐSZEREPBEN.

A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 2014. március 01-én elindította a TÁMOP 1.41-12/1-2013-0065 számú a Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével című projektjét, amely zárására 2015. május 31-én kerül sor. A projekt 15 hónapos időintervallumot ölel fel, melynek keretében 3 fiatal foglalkoztatására (1 fő irodai adminisztrátor, 2 fő szakképzett gyógytornász) volt lehetőség, akik az alapítvány munkatársaivá váltak a projekt, illetve a három hónapos felvállalt továbbfoglalkoztatási időszakra.

A projekt zökkenőmentes előrehaladását a projektgazda és az őt segítő projektmenedzsment stáb, a pénzügyi vezető, a projektvezető valamint a mentor biztosítja. A fiatalok mindennapi feladata munkakörüknek megfelelően került teljesítésre, ezen felül betekinthettek a civil szféra adta egyéb lehetőségekbe is. A gyógytornász fiatalok feladata első sorban az Alapítványhoz jelentkezett betegek otthoni gyógytornásztatása, szakmai tanácsadás, ezen felül az Alapítvány egyéb programjaiba való részvétel. A fiatalok szakmai segítsége az alapítványnál önkéntesként dolgozó szakmai vezető gyógytornászok, valamint a projekt keretein belül munkát végző mentor. Minden héten szakmai találkozó keretében esetfeldolgozások, esetmegbeszéléseket tartanak, ahol megtervezik a következő időszakot az adminisztrátor fiatal beosztása alapján. A mentorral a felmerülő mentális problémákat, helyzeteket, konfliktusokat beszélik és oldják meg. A szakmai találkozókon felül hetente részt vesznek a projektbe bevont fiatalok teljes körű tagként az Alapítvány fórumán, ahol a rendezvényekről, vállalásokról, egyéb feladatokról esik szó. Világosan látszik az Alapítvány esetében is, hogy hiánypótló és szükségszerű projekt részesei lehettek a projektbe bevont személyek, hiszen mind a munkavállalói oldal, mind a munkáltatói oldal sokat kapott az elmúlt hónapokban, szakmai és emberi kapcsolatok fejlődtek, mélyedtek el illetve újak bontakoztak ki, ezzel is teret adva mindkét oldal minőségi megjelenésének a munkaerőpiacon.

Projektbe bevont célcsoportunk munka közben:

[easymedia-gallery med=”871″ filter=”1″]